شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > بینایی سنجی > شیوه نامه یاددهی –یادگیری 
 
 

 

 

 

شیوه نامه آموزشی (فعالیت های یاددهی یادگیری)  گروه بینایی سنجی

 

 ثبت نام

دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

 

توجه: از نیمسال اول 1402-1401  انتخاب واحد به صورت مجازی و از طریق سامانه هم آوا صورت می گیرد .انتخاب واحد ورودی های جدید توسط اداره آموزشی انجام می شود .

 

تعداد واحدهاي انتخابي

هردانشجوي  دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را بايد انتخاب نمايد.

تبصره : اگر میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد انتخاب نماید.

تبصره : حداقل واحدهاي انتخاب دانشجويان شاهد و ايثارگر 10 واحد مي باشد.

تبصره : تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد مي باشد.
 
حضور در جلسات درس

ماده 15 :  حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 17/4 ، عملي و آزمايشگاهي از 17/2 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه از 10/1 مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

 

غيبت در امتحان :

ماده 16: غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد . تشخيص موجه بودن يا غيبت در امتحان به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است .

 

حذف و اضافه:

ماده 17: دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلت كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا درس اخذ شده را حذف يا دو درس اخذ شده را با دو درس ديگر جابجانمايد. مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند .

تبصره: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست.

تبصره : حذف و اضافه در دورانه تابستاني امكان پذير نيست.

مراحل حذف و اضاقه:

به صورت مجازی توسط دانشجویان انجام می شود

حذف تكدرس ( اضطراري )

ماده 18 : در صورت اضطرار ، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان سال تحصيلي مانده ، فقط يكي از درس هاي نظري خود را با تاييد گروه آموزشي مربوطه حذف نمايد ،‌مشروط بر اينكه اولا غيبت دانشجو در آن درس بيش از 17/4 مجموع ساعت درسي نباشد و ثانيا تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد در دوره روزانه کمترنشود.

تبصره : دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند دو درس نظري خود را با توجه به دو شرط بالا حذف نمايند.

مراحل حذف تک درس:

به صورت مجازی توسط دانشجویان انجام می شود

 

 

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو :

ماده 23 : حداقل نمره قبولي در هر درس نظري و آزمايشگاهي 10 ، و در كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12

 مي باشد.

تبصره : هريك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند اما  نمره درس نظري عمليكه يك درس محسوب مي شوند . معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هركدام است . در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يا يكي از آنها كمتر از 8 باشد هرچند معدل به 10 برسد هر دو قسمت بايد مجددا تكرار شود.

 

حذف دروس مردودی: 

طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  13/2/ 88 ، دانشجو دوره کارشناسی  می تواند در دو درسی که  مردود شده است در صورتی که در اولین زمان ممکن آن دروس را انتخاب نماید و نمره 16 و بالاتر باشد ؛ نمرات مردودی این دو درس حذف می شود.

حذف دروس مردودی  دانشجویان شاهد و ایثارگر

برای داتشجویان شاهد و ایثارگر حداقل نمره قبولی 12 می باشد.

نمره صفر ناشی از غیبت شامل این مصوبه نمی شود.

 

نام نويسي مشروط :

ماده 28 : ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد در غير اين صورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

ماده 29 : دانشجوي مشروط حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در دوره روزانه و بيش از 12 واحد درسي در دوره شبانه را ندارد .

اخراج دانشجوي مشروط

ماده 30 : در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره كارشناسي پيوسته درسه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي از دوره كه باشد از ادامه تحصيل محروم  مي شود .

مرخصي تحصيلي :

ماده 33: دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دوره كارشناسي پيوسته دو نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي متوالي يا استفاده نمايد .

مراحل مرخصي تحصيلي، حذف ترم و انتقالی

1-نوشتن درخواست

2-تایید درخواست توسط استاد راهنما و مدیر گروه

3-ارائه درخواست به آموزش و مسئول رشته

4-تکمیل فرم درخواست و ارسال به آموزش کل توسط مسئول رشته

دانشجوي ميهمان

ماده 53: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .

ماده 55 : دانشجو در دوره كارشناسي حداكثر مي تواند دو نيمسال را به صورت كامل در دانشگاه ديگر ميهمان شود.

ماده 56 : حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 10 مي باشد .

مراحل میهمانی

1-مراجعه به آموزش و گرفتن فرم

2-اسکن فرم و مدارک و گذاشتن درسایت

سامانه ثبت درخواست مهمانیhttp://Guest.behdasht.gov.ir

سامانه ثبت درخواست انتقالیhttp://Transmission.behdasht.gov.ir

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر (سهمیه 5 % شاهد) در دانشگاه­ها و دانشکده­های علوم پزشکی کشور بهآدرس:http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir

3-درخواست ثبت شده توسط دانشجو در اداره کل آموزش بررسی می گردد و توسط اداره پذیرش و ثبت نام به دانشکده ارجاع می گردد.

تغيير رشته:

ماده 58: دانشجو مي تواند در دوره كارشناسي پيوسته با توجه به شرايط زير تغيير رشته دهد .

  • ادامه تحصيل در رشته قبلي بلامانع است .
  • حداقل یک نیمسال  و حداكثر 2/1 واحدهاي دوره را گذرانيده باشد .
  • نمره آزمون متقاضي از پايين ترين پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه كمتر نباشد .
  • تبصره : تغيير رشته در طول تحصيل فقط براي يك بار امكان پذير است.

ماده 59: تغییر رشته در مقاطع هم سطح انجام می شود.

مراحل تغيير رشته:

1-نوشتن درخواست

2-تایید درخواست توسط استاد راهنما و مدیر گروه

3-ارائه درخواست  به آموزش و مسئول رشته

4-تکمیل فرم درخواست و ارسال به آموزش کل توسط مسئول رشته

 

پذیرش واحد های درسی

ماده 66: معادل سازی واحد های که قبلا دانشجو گذراتده است امکان پذیر است

طبق مصوبه 63 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در مورد تطبیق درس زبان عمومی با نمرات ازمون های زبان امکان پذیر است.

فراغت از تحصيل :

ماده 67: ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل بايد 12 باشد تا فارغ التحصيل شود . اگر كمتراز 12 باشد و از نظر مدت تحصيلي مانعي نباشد دانشجو مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي از دروسي را كه نمره آن كمتر از 12 است را در دو نيمسال انتخاب كند تا كسري معدل را جبران نمايد .

مراحل فراغت از تحصيل :

1-کامل شدن نمرات و ثبت دائم در سما

2-مراجعه به مسئول رشته

3-گرفتن فرمهای تسویه حساب از مسئول رشته

4-تحویل فرمها تسویه حساب به مسئول رشته

5-تحویل دو عدد CD

6-ارسال ریز نمرات به آموزش کل

دروس پيش نياز  :

مصوبه يك صد و شانزدهمين جلسه شوراي دبيران مورخ 3/11/83  شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي .

  • دانشجويان دوره كارداني ، كارشناسي نا پيوسته و پيوسته و دكتراي عمومي ، در صورتي كه درس پيش نياز را قبلا اخذ نموده ولي نمره قبولي كسب ننموده باشند ، مي توانند آن درس پيش نياز را براي بار دوم به صورت هم نياز بگذرانند .
  • در مورد دروسي كه پيش نياز هاي آن بيش از دو درس است درصورتي كه گذراندن دروس پيش نياز به طور متوالي باعث افزايش طول متعارف دوره دانشجو گردد ، دانشجو مي تواند در طول دوره  تحصيلي خود فقط يكي از دروس پيش نياز را با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه به صورت هم نياز بگذراند.

نمره دروس نظري عملي كه دانشجو در يك قسمت آن غيبت وجود دارد :

با توجه به نامه شماره 1724/الف / آ مورخ 31/2/85 مدير محترم امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه ، در صورتي كه دانشجو در يكي از دروس نظري عملي كه داراي يك كد مي باشند ، غيبت موجه داشته باشد ، نمره قسمت ديگر نيز قابل ثبت نمي باشد .

          تــذكر مــهم

 

اخذ همزمان دروس مقدم و موخر امكان پذير نبوده و چنانچه دانشجو در درس مقدم مردود گردد در صورت دارا بودن شرايط زير مجاز به انتخاب درس موخر خواهد بود :

الف دروس سالانه ارائه شود

ب نظر مثبت گروه ارائه دهنده درس

ج- عدم ارائه درس در دانشكده هاي ديگر

درصورت مردودي دانشجو در درس مقدم نمره قبولي درس موخر ثبت شده و لازم است درس مقدم در اولين فرصت ممكن اخذ گردد .

آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

تبصره الحاقي به ماده 3 : دانشجوي جانبازي كه به علت معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگنتواند در مهلت مقرربراي ثبت  نام مراجعه كند،در صورتي كه مدت مذكورحداكثربيشتراز17/4مدت زمان نيمسال نباشد،با تائيد مدير كل امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه ميتواند انتخاب واحد نمايد.

تبصره 7الحاقي به ماده 11: دانشجويشاهد و ايثارگر مي تواند با تشخيص مدير كل امور دانشجويان شاهدوايثارگر دانشگاه فقط در 4 نيمسال تحصيلي حداقل 10 واحد انتخاب نمايد.

تبصره 6الحاقي به ماده 11(الحاقي به تبصره 5): دانشجوي شاهد و ايثارگري كه با گذراندن 8 واحد درسي فارغ التحصيل مي شود ،مي تواند در دوره تابستاني حداكثر 8 واحد انتخاب نمايد .

تبصره الحاقي به ماده 15 : دانشجوي شاهدوايثارگري كه به دليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگويا متاثر از آلام گذشته با تائيد ستاد،نتواند در امتحان درس يا دروس اخذ شده ،شركتنمايد،با تاييد ستادميتواند حداكثر تا پايان نيمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايد .در غير اينصورت درس يا  دروس مذكور حذف شده ومطابق تبصره الحاقي به ماده 14 رعايت حد نصاب الزامي نيست.

تبصره الحاقي به ماده 16 : تشخيص موجهيا غير موجه  بودن غيبت دانشجوي شاهد و ايثارگر درجلسات درس يا امتحان با ستاد مي باشد .

تبصره الحاقي به ماده 18: دانشجوي شاهد و ايثارگر،مي تواند دو درس نظري خودراتا دوهفته به پايان نيمسال تحصيلي حذف نمايد،مشروط براينكه تعداد واحدهاي باقي مانده او از 10 واحد كمتر نشود .

تبصره الحاقي به ماده 19 : تشخيص قادر نبودن به ادامه تحصيل در نيمسال مورد نظر،براي دانشجوي شاهد و ايثارگر با ستاد ميباشد.در اين صورت،نيمسال مربوطه جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب نميشود.

تبصره الحاقي به ماده 26: نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل به تحصيلآزاده،جانباز با حداقل 25% جانبازي و همسر  جانباز 50% وبالاتراز كارنامه تحصيلي حذف ودر ميانگين نمرات آنان محسوب                                             نميشود،مشروط بر اينكه نمرات هريك از دروس مزبور پس از اخذ آن ها و شركت در امتحان هايمربوطهكمتر از

12 نباشد . براي دانشجوي جانبازي كه درصد جانبازي اوبيش از 25%باشد،بازاي هر 10% جانبازيبيشتر،يك درس به سه درس فوق اضافهمي شود و در هر حال تعداد دروس حذف شدهدر طول تحصيل  حداكثرپنج درس خواهد بود.

تبصره الحاقي به ماده 65: دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند دروس مزبور رادر دوره كارداني وكارشناسي ناپيوستهدر دو نيمسالوكارشناسي پيوسته حداكثر 3 نيمسال با رعايت ساير شرايط تكرار نمايد.

تبصره1الحاقي به ماده 33: در صورتي كه مرخصي برايمعالجات پزشكيناشي ازصدماتجنگ باشد و مدت درمان بيش از يك ماه ادامه يابد و مداركمربوطمورد تاييدستادواقعشود،آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود .همچنين علاوه بر مرخصي تحصيلي مجاز،اعطاي 4 نيمسالمرخصي بدون احتساب در سنوات به همسر شهيد وجانباز50%وبالاتروجانباز اعصاب وروان با حداقل 15%جانبازي،با تائيد ستاد بلامانع است.

تبصره الحاقي بهماده46: پذيرش كليه دروس با نمرات 10وبالاتردانشجوي شاهدوايثارگر انتقالي توسط دانشگاه مقصد الزامي است.

تبصره الحاقي به ماده 55 : براي دانشجويان شاهد و ايثارگر،گذراندن حداقل 14 واحد درسيكفايت مي كند،همچنين اينگونه دانشجويان در تغيير رشته از شمول شرط بند3 مستثني ميباشند.

تبصره الحاقي به ماده 56 : دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند در صورت موافقت ستاد،بدون در نظر گرفتنشرايط احراز رتبه نسبي،از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر تغيير رشته دهند .

اين آيين نامه با يك مقدمه وتعاريف ودر 3فصل و50بنددرجلسه مورخ 30/5/86شوراي طرح وبرنامه شاهدبه تصويب رسيدواز تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

 منبع

آيين نامه آموزشي مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عاليبرنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83

 

 

شیوه نامه ارزشیابی دانشجو

 

1. در ارزشیابی دانشجو، از روش‌های متنوع ارزیابی متناسب با اهداف و پیامدهای دوره در حیطه های دانشی، مهارتی و نگرشی استفاده می شود به تناسب این که دانشجو در چه مقطعی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری تخصصی) و چه مرحله ای (آموزشی یا پژوهشی) از تحصیل خود قرار دارد، روش و ابزار ارزشیابی متفاوت خواهد بود.

۲. ارزیابی دانشجو باید منطبق با اهداف و پیامدهای دوره آموزشی باشد. اساتید باید به طور دقیق نوع و نحوه ارزشیابی دانشجو و منابع را در بخش ارزشیابی طرح درس ارائه شده به دانشجویان در ابتدای هر ترم برای دانشجویان تشریح نمایند.

۳. همچنین پیشنهاد می شود به منظور شفاف سازی در مورد بودجه بندی صحیح سوالات و در بر گرفتن تمامی حیطه های مورد نظر در طرح درس و امکان Peer Review  و ارزیابی آزمون طراحی شده، جدول مشخصات/ بلوپرینت و نحوه نمره دهی آزمون در اوایل ترم در اختیار مدیر گروه قرار گیرد، تا پس از ارزیابی آزمون و دادن فیدبک به استاد مربوطه و انجام اصلاحات احتمالی، امتحان برگزار گردد. در ضمن، سوابق مربوط به هر درس (شامل سرفصل، طرح درس، ارزشیابی و بودجه بندی درس) در دفتر گروههای آموزشی بایگانی می گردد.

۴.  ارزشیابی باید اهداف و محتوای کل دوره را به طور مناسب و با تاکید بر محتوای پایه پوشش دهد.

۵. گروه علاوه بر ارزشیابی پایانی دانشجو، ارزیابی با هدف سازنده را به منظور پایش و بهبود مستمر یادگیری و عملکرد دانشجوی مورد توجه قرار می‌دهد.

5-1 بدیهی است در ارزیابی تکوینی، اساتید می‌توانند از روش‌های مختلفی همچون گرفتن امتحان میان ترم (ترجیحاً بعد از ۵۰ درصد جلسات)، جلب مشارکت فعال دانشجویان در کلاس، گرفتن کوییز در فواصل مختلف، تعریف تکالیف کلاسی در قالب روش تیمی یا انفرادی، بازخورد لازم را در خصوص فرآیند یادگیری دانشجویان به آنها  انتقال دهند.

۶. برای ارزشیابی پایانی (تکمیلی)  نیز اساتید بر اساس نوع واحدهای درسی (نظری یا بالینی) نوع مناسب آزمون (کتبی یا عملی) را برای ارزشیابی دانشجویان به کار گیرند. بدیهی است در بعضی از درس و مقاطع با صلاحدید استاد مربوطه، تعریف پروژه ها و تکالیف کلاسی می‌تواند جایگزین امتحان پایان ترم باشد. بنابراین ضروری است قبل از برگزاری هر درس نحوه ارزشیابی آن به صورت شفاف در گروه آموزشی تایید گردد و در اختیار دانشجویان قرار گیرد

۷.  استفاده از لاگ بوک برای ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد در مرحله آموزشی و کار پوشه ( Portfolio)برای دانشجویان دکتری تخصصی ( فرم لاگ بوک و کار پوشه در سایت گروه قرار دارد و دانشجو موظف است فرم لاگ بوک را چاپ کرده  و با به جلسات بالینی به همراه داشته باشد. (لاگ بوک هر جلسه باید توسط مربی تکمیل گردد و در آخر ترم به مدیر گروه تحویل داده شود.)

8. ارائه فرم گزارش پیشرفت توسط دانشجویان کارشناسی ارشد  و دکتری تخصصی به تحصیلات تکمیلی دانشکده، ۶ ماه بعد از تصویب پروپوزال در دانشکده صورت می پذیرد.

10. ارزشیابی پایان نامه مطابق با دستورالعمل های موجود در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انتشار نتایج آن خواهد بود.

11. گروه در مورد زمان و مکان برگزاری آزمون به دانشجویان اطلاع‌رسانی می‌کند.

12. ضروری است مراقبان آزمون مفاد دستورالعمل تقلب و تخلف در آزمون ها را رعایت کنند، و قبل از برگزاری هر آزمون جهت جلوگیری از تخلف به اطلاع دانشجویان برسانند.

13. با توجه به نقش بازخورد مناسب در بهبود یادگیری و عملکرد دانشجویان، گروه ساز و کاری برای ارائه بازخورد به فراگیران متناسب با هدف آزمون و امکانات و ظرفیت گروه و دانشکده تعیین می کند. حداقل موارد، شامل اعلام به موقع نمرات دانشجویان در سیستم سما می باشد. در ضمن به اساتید توصیه می‌شود پس از هر آزمون کلید سوالات آزمونهای چند گزینه ای و پاسخ سوالات تشریحی خود را برای یادگیری در اختیار دانشجویان قرار دهند.

14. گروه در اعلام نمرات و نتایج امتحانات دانشجویان از سیستم‌های مبتنی بر شبکه سامانه سما استفاده می‌کند.

15. دانشجویان می توانند شخصا از طریق سامانه سما به نحوه برگزاری آزمون یا نتایج آزمون به استاد مربوطه و یا مدیر گروه اعتراض نمایند و اساتید و یا مدیر گروه نیز باید نتیجه پیگیری خود را به آنها اعلام نمایند.

16. تعیین دانشجویان با عملکرد ضعیف و دارای افت تحصیلی و ارائه بازخورد به آنان بر اساس ساز و کار از پیش تعیین شده در دانشکده صورت می گیرد (بر اساس آیین نامه افت تحصیلی دانشجویان).

18. همچنین مدیر گروه از طریق اساتید راهنمای تحصیلی، موارد مربوط به پیشرفت تحصیلی فراگیران را به نحو مقتضی از ایشان پیگیری می‌کند.

 

سیستم ارزیابی دانشجو

یکی از مسائل مهم در ارزشیابی نظام‌مند دانشجویان، همراستایی اهداف برنامه درسی و تجربیات یادگیری و ارزیابی دانشجو است. به این منظور، لازم است به عنوان اولین گام در تهیه آزمون، جدول مشخصات یا بلوپرینت آن تهیه شود. بلوپرینت آزمون، جدول دو بعدی مشتمل بر تعدادی ردیف و ستون متناسب با اهداف و محتوای دوره است. روش‌های مختلفی برای سازماندهی محتوا در بلوپرینت آزمون وجود دارد که از جمله آن موضوعات درس بخش های مختلف درس تظاهرات بالینی و ... می باشد.  بر اساس اهمیت نسبی هر موضوع تعداد سوالات مربوط به آن و در نهایت سوالات کل آزمون مشخص می‌شود. تهیه بلوپرینت آزمون موجب می‌شود پوشش مناسبی از محتوای آموزش داده شده مورد ارزیابی قرار گیرد که به نوبه خود تامین کننده روایی آزمون است.

در صورتی‌که محتوای آموزش داده شده یا اهداف دوره از حوزه‌های مختلف شناختی، مهارتی و نگرشی تشکیل شده باشد، ممکن است استفاده از روش‌های مختلف ارزیابی علاوه بر آزمون‌های کتبی ضرورت پیدا کند.

علاوه بر پوشش مناسب محتوا و اهداف هر درس توسط آزمون یا آزمون‌های مختلف اهداف یا پیامدهای کل برنامه درسی نیز باید توسط آزمون ها یا روش های مختلف ارزیابی دانشجویی پوشش داده شود تا از دستیابی به اهداف توسط فراگیران اطمینان حاصل شود. به این منظور لازم است برنامه های نظام مند برای ارزیابی دانشجویان طراحی شود که در آن هر روش ارزیابی به عنوان بخشی از سیستم ارزیابی در ارزیابی بخشی از اهداف یا پیامدهای کل برنامه معنا پیدا می‌کند. در ارزیابی نظام مند دانشجو با انتخاب دقیق روش‌های ارزیابی دانشجو ارزیابی دانشجو در طول زمان و از منابع مختلف تصویر کاملی از توانمندی های فراگیران ایجاد می شود. یکی از چارچوب هایی که در انتخاب روشهای ارزیابی دانشجو کمک‌کننده است هرم توانمندی‌‌های میلر است که در سال ۱۹۹۰ توسط جورج میلر به منظور ارزیابی توانمندی ها در محیط بالینی ارائه شد ولی قابل استفاده در برنامه های شناختی آموزشی مختلف در علوم پزشکی است هرم میلر از ۴ سطح تشکیل شده است که پایین ترین سطح آن How Knows)) به ارزیابی صلاحیت‌ها و دو سطح بعدی (How showsو does) به سنجش دانش و ارزیابی عملکرد و اقدام می پردازد

 

گام دیگر در تهیه آزمون‌ها  ارزیابی کیفی سوالات آزمون و دادن بازخورد به طراحان سوالات می باشد. ارزیابی کیفی، همانند بودجه بندی و بلوپرینت یک آزمون قبل از اجرای آزمون صورت می‌گیرد. یکی از راه‌های ارزیابی کیفی استفاده از چک لیست میلمن می باشد که وارسی تک‌تک سوالات یک آزمون را از جهت نارسایی‌های ساختاری و محتوایی موجود در تنه سوال و گزینه ها میسر می‌سازد، تا با استفاده از نتایج حاصل به تجدید نظر در آزمون و بهبود کیفیت سوالات قبل از اجرای آزمون پرداخته شود.

 

 گام بعدی و بسیار مهم در تهیه آزمون،ارزیابی کمی سوالات آزمون می باشد که بعد از اجرای آزمون صورت می‌گیرد. در واقع تحلیل پاسخ‌های آزمون شوندگان، اطلاعات تشخیصی لازم را برای تعیین نقاط قوت و ضعف آزمون در بررسی کیفیت یادگیری فراگیران و مشکلات آموزشی مدرس فراهم می آورد. در این ارزیابی تک تک سوالات از جهت درجه دشواری و درجه تمیز و تحلیل گزینه های انحرافی مورد بررسی قرار می‌گیرند.  با استفاده از نتایج حاصل می توان به تجدید نظر در آزمون و بهبود کیفیت سوالات برای استفاده‌های بعدی اقدام نمود.

 

دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات نتایج آزمونها

1- مهلت ثبت اعتراضات بعد از ثبت موقت نمره در سامانه سماومدت زما ناعلام شده توسط سامانه درنظر گرفته ميشود.

2- درصورتيکهموضوعاعتراضمنجربهتوافقبيندانشجووعضوهياتعلمينشد،رسيدگيبهاعتراضات نتايجآزمونهابهعهدهشورایآموزشيدانشكدهياکميتهمشمولماده2ميباشد.

3-وظايفاينکميته،تعيينداورياداورانيمرتبطومشابهبادرسموردنظربرایبازبينيبرگهامتحانيبهشكل بينام،بررسينظراتداورانواخذتصميمنهاييخواهدبود.

 

تضمین کیفیت ارزیابی دانشجو

تضمين کيفيت ارزيابي دانشجو به معني انجام فرآيندهای مناسب قبل،حين و پس ازاجرای آزمون به منظور بهبود کيفيت آنا ست. هر چندا کثرموارد ذکرشده در بندهای آيين نامهای ارزيابي دانشجو د رراستای ارتقای کيفيت آزمونها ذکرشده است،با وجود اين برخي از موارد باجزييات بيشتریبحث ميشود:

- توانمندسازی اعضای هیات علمی:يكي از مهمترين عوامل دربهبود کيفيت ارزيابي دانشجو، آموزش اعضای هيات علمي وتوانمندسازی ايشان درطراحي،تصحيح و نمرهدهي آزمونهااست.گروه به روشهای مختلفي مانند برگزاری جلسات توجيهي، توزيع راهنماها و دستورالعملهای مربوط به طراحي  واجرای آزمون،شرکت در جلسات آموزشي مانند کارگاههای طراحي آزموناي نتوانمندسازی را انجام ميدهد.

- مرور توسط مدیر گروه:  مرور و بررسي سؤالات طراحي شده توسط مدير گروه قبل از اجرای آزمون يكي ديگرازروشهای تضمين کيفيت آزموناست که به منظوربررسي کيفيت سؤالاتي اآزمونها، مدير گروه وظيفه بررسي و مرور سؤالات و آزمونها راقبل ازاجرای آنها عهدهدارمي شود.در بررسي توسط همكار متبحر يا مديرگروه،چک ليستهايي مورداستفاده قرارميگيرند که به عنوان نمونه ميتوان به چک ليست ميلمن که ب همنظورارزيابي سؤالات چند گزينه ای تدوين شده است اشاره کرد.

- تحلیل سؤالات آزمون: هدف از تحليل سؤالات آزمون بررسي تک تک سؤالات و تعيين ميزان دقت و نارسايي های آنها است. در تحليل سؤالات يک آزمون، نقاط قوت و ضعف يک آزمون و کيفيت همه سؤالات آن با تعيين ضريب دشواری و ضريب تميز سؤالات مشخص مي شود.

- تعیین سودمندی روش های ارزیابی دانشجو: علاوه بر تحليل هر يک از سؤالات و آيتم ها، لازم است سودمندی هر روش يا ابزار ارزيابي دانشجو و همچنين سيستم ارزيابي دانشجو در کل مشخص شود. از معيارهای سودمندی روش های ارزيابي دانشجو مي توان به: روايي، پايايي، تأثير آموزشي، ميزان پذيرش و قابليت اجرا اشاره کرد. سنجش برخي از اين معيارها از طريق روش های آماری و برخي ديگر از طريق روش های کيفي امكان پذير است.

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir