سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > بینایی سنجی >  نیاز سنجی توانمندسازی اساتید 
 
 

 

فرم نیاز سنجی توانمندسازی اساتید 

 

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی: .................................................   

 

حیطه

ردیف

عنوان دوره

میزان نیاز

اصلا

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

آموزش

1

روش های نوین تدریس نظری و بالینی

 

 

 

 

 

2

نحوه ارتقاء مهارتهای تفکر نقادانه در دانشجویان

 

 

 

 

 

3

اصول طراحی و  تولید محتوای الکترونیک جذاب

 

 

 

 

 

4

ارزشیابی دانشجو

 

 

 

 

 

5

برنامه ریزی درسی

 

 

 

 

 

6

طراحی طرح درس/دوره

 

 

 

 

 

7

طراحی آزمون و استانداردسازی سوالات

 

 

 

 

 

8

سایر عناوین (لطفا ذکر کنید)

 

پژوهش

1

مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

 

 

 

 

 

2

اصول اخلاق در پژوهش

 

 

 

 

 

3

اصول نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

4

آمار و روش تحقیق پیشرفته

 

 

 

 

 

5

اصول طراحی و روان‌سنجی ابزار (ابزارسازی)

 

 

 

 

 

6

دانش پژوهی آموزشی

 

 

 

 

 

7

طراحی، اجرا و نگارش مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 

 

 

 

 

8

سایر عناوین (لطفا ذکر کنید)

 

فعالیت های اجرایی و مدیریتی

1

برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی

 

 

 

 

 

2

توسعه محیط خلاق و نوآور سازمانی

 

 

 

 

 

3

مدیریت پروژه

 

 

 

 

 

4

شیوه های خلاق مدیریت

 

 

 

 

 

5

مدیریت زمان

 

 

 

 

 

6

سایر عناوین (لطفا ذکر کنید)

 

توسعه فردی

1

نحوهاستفادهاز دوره های فلوشیپ و فرصت مطالعاتی

 

 

 

 

 

2

زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

3

مهارت های ICDLپیشرفته

 

 

 

 

 

4

سایر عناوین (لطفا ذکر کنید)

 

خدمات تخصصی بینایی سنجی

1

 یافته های نوین در کنترل میوپی

 

 

 

 

 

2

یافته های نوین در لنزهای تماسی

 

 

 

 

 

3

دیپننسینگ عینک و عدسی

 

 

 

 

 

4

سایر عناوین (لطفا ذکر کنید)

 

 

 

 

 

5

 

 

                   
 

 

مهارتهای تحقق ارتقا به دانشگاه نسل سوم (کار آفرین)

1

دوره آموزشی ثبت اختراعات داخلی

 

 

 

 

 

2

دوره آموزشی ثبت اختراعات خارجی

 

 

 

 

 

3

ایده پردازی و طرح های فناورانه در اپتومتری و علوم بینایی

 

 

 

 

 

4

تجاری سازی محصولات فناورانه در اپتومتری و علوم بینایی

 

 

 

 

 

5

آموزش تشکیل واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

امضاء عضو هیات علمی:                              امضاء مدیر گروه بینایی سنجی :                                امضاء معاون آموزشی دانشکده 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir