دوشنبه ٢٥ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > امور آموزشی > برنامه ریزی آموزشی 
 
 

 

خانم حمیده شهریاری

مسئول برنامه ریزی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد علوم تربیتی

پست الکترونیک

hamideh.shahriari59@gmail.com

تلفن تماس(داخلی252)-02177542057

  تلفن مستقیم 77566979

 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir