شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش و فناوری > ترجمان دانش 
 
 

 

تعداد پیام های ترجمان دانش منتج از طرح های تحقیقاتی دانشکده علوم توانبخشی که  در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور ثبت شده است.

http://news.research.ac.ir/iums

تعداد 15 پیام ترجمان دانش در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور در سال 1398 ثبت شد.

تعداد 21 پیام ترجمان دانش در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور در سال 1399 ثبت شد.

تعداد 23 پیام ترجمان دانش در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور در سال 1400 ثبت شد.

تعداد 9 پیام ترجمان دانش در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور در سال 1401 ( تا ابتدای دی ماه)  ثبت شد.

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir