دوشنبه ٢٥ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > گروه فیزیوتراپی > کوریکولوم 
 
 

 

 

کوریکولوم گروه فیزیوتراپی

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد 

دکترای تخصصی

 

خلاصه کوریکولوم گروه فیزیوتراپی - مقطع کارشناسی

تعداد کل واحدهای درسی:

دروس عمومی:24

دروس تخصصی(پایه- تخصصی):82

آناتومی

فیزیوتراپی در بیماریها

آشنایی با بیماریها( اورتوپدی- قلبی تنفسی- بیماریهای اعصاب- جراحی- سوختگی- روماتولوژی)

کارآموزی در عرصه:24

1 واحد نظری: 17 ساعت

ا واحد عملی: 34 ساعت

ا واحد کاراموزی در عرصه: 51 ساعت

خلاصه کوریکولوم گروه فیزیوتراپی - مقطع کارشناسی ارشد:

تعداد کل واحدهای درسی:

واحدهای اختصاصی اجباری(COPRE): 18 واحد

واحدهای اختصاصی اختیاری (Non Core): 8واحد

پایان نامه: 6 واحد

جمع کل: 32 واحد

خلاصه کوریکولوم گروه فیزیوتراپی - مقطع  دکترای تخصصی(Phd)

تعداد کل واحدهای درسی:

واحدهای اختصاصی اجباری(COPRE): 16 واحد

واحدهای اختصاصی اختیاری (Non Core): 16 واحد

 

پایان نامه: 18 واحد

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir