سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > گروه فیزیوتراپی > شیوه نامه یاددهی و یادگیری گروه فیزیوتراپی 
 
 

 

شیوه نامه یاددهی و یادگیری گروه فیزیوتراپی

 

 • اساتید موظف هستند طبق ضوابط آموزشی در خصوص دروس تئوری حداقل 16 ساعت به ازای هر واحد درسی در هر نیمسال تدریس نمایند.
 • اساتید موظف هستند طبق ضوابط آموزشی در خصوص دروس عملی حداقل 32 ساعت به ازای هر واحد درسی در هر نیمسال تدریس نمایند.
 • اساتید موظف هستند طبق ضوابط آموزشی در خصوص دروس کارآموزی به ازای هر واحد 51 ساعت در هر نیمسال در مراکز آموزش بالینی حضور فعال داشته باشند.
 • درصورت ادامه پاندمی کووید 19، بجز واحد کارورزی بقیه دروس به روال سابق و البته بصورت مجازی و با استفاده از سامانه نوید برگزار خواهد شد.
 • در خصوص کارآموزی ها با تصویب شورای آموزشی دانشگاه در سال 1400، مدت موظفی به مدت نصف زمان گفته شده در بند 3 مورد قبول  می باشد.
 • در سال 1400 بدلیل شرایط خاص شیوع کرونا تمامی دروس تئوری بصورت مجازی برگزار گردید.
 • در ارائه دروس تئوری بصورت مجازی موارد زیر می بایستی رعایت شود:
 • در هر نیمسال حداقل دو آزمون میان ترمی گرفته شود.
 • در هر نیمسال حداقل دو تکلیف برای دانشجویان بارگذاری شود.
 • حداقل سه جلسه از دروس تئوری و عملی بصورت آنلاین برنامه ریزی شود. در صورت تعداد زیاد دانشجویان و مشکلات برقراری ارتباط همزمان و مشکلانت اینترنت میتوان این جلسات را برای رفع اشکال دانشجویان برنامه ریزی کرد.
 • در ارائه دروس عملی بایستی بصورت فیلم ضبط شده همراه با صداگذاری استاد مربوطه باشد.
 • حضور دانشجویان برای دروس عملی تنها در صورت ضرورت و به مدت بسیار محدود با تایید گروه و دانشکده امکان پذیر خواهد بود.
 • در خصوص آزمون کلاس های عملی در صورت امکان بصورت مجازی و بصورت فیلم ارائه شده توسط دانشجو در خصوص تکنیک های عملی مورد درخواست استاد بر روی فرد دیگری انجام شود.
 • در صورتیکه آزمون عملی نیاز به تجهیزات دانشکده داشت و یا آزمون حضوری ضروری بود، حتی الامکان در کوتاه ترین زمان ممکن و با رعایت تمام پروتوکل های بهداشتی و بصورت انفرادی یا حداکثر دو نفره و با هماهنگی مدیر گروه برنامه ریزی صورت گیرد.
 • نمرات کارورزی دانشجویان علاوه بر نمرات ارزیابی اساتید، لاگ بوک تکمیل شده و تایید شده دانشجویان هم به میزان 5 نمره از 20 نمره در نمره نهایی دانشجویان موثر می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir