شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > گروه فیزیوتراپی > دانش پژوهی 
 
 

شیوه نامه برنامه توسعه ای بر اساس دانش پژوهی

 

  • با توجه به احتمال ادامه پاندمی کووید 19 در سال آتی ، موارد دانش پژوهی زیر جهت طرح و اجرا پیشنهاد می شود:

 

  • با توجه به بکارگیری دانشجویان دکتری در برنامه آموزشی کارورزی بیمارستانی، طرح دانش پژوهشی برای بررسی نتایج این روش بکارگیری دانشجویان و موثر بودن آن در ارتقاء آموزش کلینیکال دانشجویان مطرح می باشد.
  • با توجه به ارائه دروس عملی توسط بعضی از اساتید بصورت فیلم های آموزشی، طرح دانش پژوهی جهت بررسی نتایج این روش تدریس مطرح می باشد.
  • با توجه به اجرای آزمون عملی توسط برخی از اساتید بصورت آنلاین و با اجرای عملی تکنیک های عملی بر روی فرد دیگر توسط دانشجویان، ارزیابی این روش آزمون بصورت طرح دانش پژوهی مطرح می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir