شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > گروه فیزیوتراپی > ارزیابی سالیانه گروه 
 
 

 

ارزیابی گروه فیزیوتراپی در سال 1401

 

در صورت ادامه شرایط پاندمی کووید 19 در سال 1401 ، ارزیابی گروه فیزیوتراپی بصورت زیر انجام خواهد شد:

ارزیابی آموزشی:

 • ارزیابی فعالیت گروه از نظر آموزشی با توجه به گزارشات سیستم نوید و سما صورت خواهد گرفت.
 • ارزیابی فعالیت گروه از نظر آموزشی با توجه به گزارشات مدیرگروه، معاونت آموزشی، صورت خواهد گرفت.

 • موارد ارزیابی مواردی است که در شیوه نامه های یادگیری و یاد دهی گروه در سال 1401 مطرح شده است.
 • نتیجه ارزیابی ها پس از ارائه توسط معاونت آموزشی دانشکده به گروه و نیز جمع بندی ارزیابی خود گروه از عملکرد اساتید بر اساس پرسشنامه های تدوین شده توسط گروه بصورت مکتوب به ریاست دانشکده و معاون آموزشی اعلام خواهد شد.
 • ارزیابی کارورزی ها با استفاده از پرسشنامه تهیه شده در گروه و تکمیل شده توسط دانشجویان بعد از اتمام کارآموزی ها صورت خواهد گرفت.

 

ارزیابی پژوهشی:

 • ارزیابی فعالیت های پژوهشی گروه با توجه به شرح وظایف ارائه شده برای سال 1401 در پایان سال انجام و نتیجه آن به ریاست و معاون پژوهشی دانشکده اعلام خواهد شد.
 • موارد ارزیابی شامل موارد زیر است:
 • تعداد طرح های مصوب هر عضو هیات علمی.
 • نسبت تعداد طرح های مصوب هر استاد به ازای تعداد دانشجویان ارشد و دکترای آن استاد
 • تعداد مقالات تایید شده و چاپ شده استاد به ازای هر طرح های پایان یافته.
 • تعدا مقالات چاپ شده هر استاد در سال
 • تعداد مقالات داوری شده و چاپ شده هر استاد در نشریه طب توانبخشی دانشکده.

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir