دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > آموزش مجازی > تامین منابع آموزش مجازی 
 
 

تامین و صرف بودجه و ایجاد و صرف درآمد حاصل از برگزاری دوره های مجازی

 

برگزاری دوره های مجازی توسط واحد پژوهش از قبیل وبینارهای پژوهشی دانشجویی و توانمندی اساتید

تامین بودجه:دریافت هزینه ثبت نام از شرکت کنندگان داخل و خارج دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

واریز درآمد حاصله: به حساب دانشکده علوم توانبخشی

صرف درآمد:پرداخت حق الزحمه مدرسان

 

 

برگزاری دوره های آموزش مداوم توسط اعضای هیئت علمی وکادر آموزشی با هماهنگی واحد پژوهش

تامین بودجه:دریافت هزینه ثبت نام از شرکت کنندگان داخل و خارج دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

واریز درآمد حاصله: به حساب آموزش مداوم دانشگاه

صرف درآمد:پرداخت 80 درصد حق الزحمه به دبیر علمی برنامه

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir