دوشنبه ٢٥ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحد رياست > سیاست دانشکده 
 
 

 

سیاست دانشکده برای برون سپاری یا درون سپاری مجموعه فعالیتهای آموزش مجازی

 

در دانشکده علوم توانبخشی آموزشهای مجازی بصورت درون سپاری اجرا می شود و با توجه به محدودیت امکانات وبودجه اگر دانشگاه منابع  را در اختیار خود دانشکده قراردهد سازماندهی تمامی بخشهای آموزش مجازی را انجام خواهد داد.

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir