شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحد رياست > ماموریت 
 
 

 

 

چشم انداز آموزش مجازی

 

·        سازماندهی و تلفیق مولفه های الکترونیکی و کاربرد عناصر رسانه ای برای توسعۀ محتواهای درسی آموزش مجازی

·        ایجاد و استفاده از روشهای تعاملی برای یادگیری در تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی

·        تسهیل دستیابی به مهارت‌های فنی و استراتژی‌های یادگیری الکترونیکی برای دستیابی به اهداف تحصیلی و شغلی

·        تسهیل قابلیت بهنگام سازی فوری ، ذخیره ، بازیابی ، توزیع و اشتراک اطلاعات و توسعه و آموزش دوره های الکترونیکی

·        به کارگیری استانداردسازی آموزش مجازی درسطوح مختلف

·        توانمند سازی اساتید از طریق کسب مهارت های آموزشی جدید و ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت حرفه ای

·         توانمند سازی دانشجویان به منظور موفقیت،رشد و توسعه تحصیلی از طریق بهینه سازی قابلیت دسترسی به دوره های آموزشی با استفاده از سیستم های آموزشی مبتنی بر وب

·        تقویت نظارت های ستادی و مدیریتی در راستای امکان سنجی،نیاز سنجی و ارزیابی منابع انسانی ،تجهیزات فن آوری و دوره های آموزش الکترونیکی در جهت ارتقای سطوح سازمانی در حیطه کاربرد آموزش مجازی

·        ارائه خدمات پشتیبانی به کاربران و تهیه منابع مورد نیاز دانشجویان و اساتید در آموزش مجازی

·        ارتقاء کیفیت تحصیلی از طریق  طراحی محتواهای الکترونیکی جذاب و ایجاد دستورالعمل هایی به منظور پاسخ به نیازهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان از طریق آموزش مجازی

·        فراهم آوردن محیط یادگیری در آموزش مجازی معادل یادگیری سنتی

برگزاری وبیناری های آموزشی و همایش ها در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir