سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > بینایی سنجی > بروشورهای آموزشی 
 
 

 جهت مطالعه هر کدام از موضوعات بر روی آن کلیک کنید.

پیر چشمی

عینک آفتابی

نحوه صحیح کار با کامپیوتر و استانداردهای بینایی

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir