دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > بینایی سنجی > تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي ۰۱-۰۰ 
 
 

کارشناسی بینایی سنجی

ترم 2

ترم 4

ترم 6 

ترم 8

 

کارشناسی بینایی سنجی

ترم 2

ترم 4

بین الملل ترم 2

بین الملل ترم 4

 
 

دکترای تخصصی بینایی سنجی

ترم 2

ترم 6

 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir