شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > کاردرمانی > برنامه آموزش مداوم 
 
 
 
گروه کاردرمانی
مداخلات کاردرمانی و ارتوزی در بازآموزی بیماران سکته مغزی در تاریخ 9 اسفند ماه 1400. کد: 174443
 
 
چارچوب تمرینی کاردرمانی- ویرایش چهارم/آخر (OTPE-IV): کاربرد آن در پژوهش و بالین در تاریخ 17 اسفند ماه 1400.
 
 
 

 

ارزیابی تکاملی شیرخواران پرخطر
کنفرانس علمی یک روزه

 سخنرانان: دکتر ریحانه عسکری کچوسنگی. دکتر عباس حبیب الهی

در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1401

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir