شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش و فناوری > برنامه های آموزش مداوم 
 
 

وبینارهای برگزار شده در سال1401

گروه فیزیوتراپی

 

 

 

 

 

 

گروه کاردرمانی

 

 

 

گروه شنوایی شناسی

گروه بینایی سنجی

 
 

 

وبینارهای برگزار شده در سال 1400

گروه شنوایی شناسی

 

اندازه گیری گوش واقعی در تاریخ 29 دی ماه 1400، کد: 171022

اهمیت و روش‌های ارزیابی رفتاری شنوایی در نوزادان و کودکان در تاریخ 5 بهمن ماه 1400، کد: 174603

 

گروه فیزیوتراپی

 

 

- درمان اسپاستیسیتی در درمان سکته مغزی در تاریخ21 فروردین 1400 ، کد: 163303
-اقدامات اورژانسی و توانبخشی در سکته حاد مغزی تاریخ 31 خرداد 1400، کد: 165582
 
- توانبخشی دیسفاژی در بیماران سکته مغزی در تاریخ 4 دی ماه 1400، کد: 171802
 
- تازه های فیزیوتراپی در کووید 19 در تاریخ 30 آبان 1400، کد: 171400
 
- ارزیابی و درمان فیزیوتراپی فلج مغزی در تاریخ 21 دی ما 1400، کد: 174114
- اختلالات راه رفتن در فلج مغزی و درمان های فیزیوتراپی و ارتوتیک آن در تاریخ 29 دی ماه 1400، کد: 172617
 

گروه بینایی سنجی
فن آوری های دیجیتال در تشخیص و درمان اختلالات دید دوچشمی در تاریخ 8 آذرماه 1400. کد: 171556
 
 
 
 
گروه کاردرمانی
مداخلات کاردرمانی و ارتوزی در بازآموزی بیماران سکته مغزی در تاریخ 9 اسفند ماه 1400. کد: 174443
 
 
 
چارچوب تمرینی کاردرمانی- ویرایش چهارم/آخر (OTPE-IV): کاربرد آن در پژوهش و بالین در تاریخ 17 اسفند ماه 1400. ( کد 177312)
 
 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir