شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > بینایی سنجی > برنامه مکتوب سالانه گروه بینایی سنجی سال 1400-1399 
 
 

برنامه مکتوب سالانه گروه بینایی سنجی سال 1402-1401

 

برنامه آموزشی

 • نیاز سنجی جهت آشنایی با Gapهای موجود در برنامه ترکیبی توسط اساتید و دانشجویان و دانش آموختگان
 • الویت بندی نیازها  و تعیین اهداف
 • ارایه راهکار های موجود و انتخاب بهترین راه کار
 • نظارت بر اجرای راه کار ها
 • آرزیابی برنامه
 • ارزیابی طرح درس ها با توجه به مصوبات جدید آموزشی در مورد کلاس های مجازی
 • نظارت بر اجرای طرح درس ها
 • ارزیابی واحدهای عملی و کار آموزی ها در بیمارستان ها
 • طراحی log bookبرای دوره های عملی و کار آموزی
 • ارایه لاگ بوگ دکتری تخصصی

 

برنامه پژوهشی

 • گسترش همکاری با مراکز تحقیقاتی جهت انجام کار مشترک
 • برگزاری جلسات ژورنال کلاب
 • برگزاری سمینار
 • ترجمه کلیه فرم های تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان بین الملل
 • مناسب سازی سیستم پژوهان برای وارد نمودن برای دانشجویان بین الملل و اخذ کد اخلاق

 

سیاست های گروه

 • حضور فعال اساتید و دانشجویان دکتری در مراکز درمانی تابعه دانشگاه
 • فعال سازی کلینک دانشکده
 • فعال سازی کلینیک کم بینایی روز های سه شنبه
 • مجهز سازی کلینیک به سیستم پرونده الکترونیک
 • راه اندازی عینک سازی به صورت مشارکتی
 • ارایه خدمات غربالگری به سرای محله و خانه سالمندان
 • ارایه وبینارهای آموزشی مداوم
 •  جذب نیروی متعد

 

انظباط

 • مشخص کردن روزهای حضور اساتید در بیمارستان ها و در دانشکده
 • برگزاری جلسات دوره ای درون گروه و ارائه گزارش های ماهیانه

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir