سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی > جدول زمانی حضور اعضای هیئت علمی گروه 
 
 

 

زمان بندی کاری اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی در نیمسال اول 1402-1401

آقای دکتر احمدرضا ناظری

خانم هما زرین کوب

خانم دکتر فاطمه حیدری

خانم لیلا جلیلوند کریمی

آقای دکتر مجید اشرفی

آقای دکتر محمد ابراهیم مهدوی

خانم فرناز فتح اله زاده

آقای داود رستمیان

خانم مرضیه شریفیان

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir