شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > آموزش > طرح درس 
 
 

گروه فیزیوتراپی 

آقای دکتر خسرو خادمی کلانتری

آقای دکتر عباس رحیمی

آقای دکتر فرشاد اخوتیان

خانم دكتر صديقه السادات نعيمي

خانم دکتر مینو خلخالی

 آقاي دکتر محمد محسن روستايي

 آقاي دکتر سيد مجيد حسيني  

خانم دکتر ناهيد طحان

آقای دکتر مهدی رضایی

خانم دکتر قندالی

خانم دکتر عالیه دریابر

 

گروه کاردرمانی 

آقای دکتر مهدی رضایی

خانم ماهرخ قهاری

خانم دکتر نوید میرزاخانی

 خانم دکتر مينو كلانتري

خانم دکتر ریحانه عسکری

آقای دکتر علی اصغر جامه بزرگی

خانم زهرا شفیعی

 

بینایی سنجی

آقای دکتر محمد قاسمی برومند

 آقاي محسن اخگري 

آقای دکتر سعید رحمنی

آقای دکتر شاهرخ رامین

خانم دکتر هاله کنگری

 

شنوایی شناسی

آقای دکتر مجید اشرفی

خانم ليلا جليلوند كریمي

آقای دکتر حمید جلیلوند

خانم دکتر فاطمه حیدری

طرح دوره خانم دکتر حیدری

خانم هما زرين كوب

طرح دوره خانم زرین کوب

خانم مرضیه شریفیان البرزی

طرح دوره خانم شریفیان

خانم مژده صفوی

طرح دوره خانم صفوی

آقای دکتر محمد ابراهیم مهدوی

آقای دکتر احمدرضا ناظری

 

علوم پایه

خانم دکتر منیره متقی

خانم سکینه حاجی سیاح

خانم دکتر پروین دیباج نیا

آقای دکتر فرج تابعی

آقای دکتر سید مهدی طباطبائی

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir