سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > آموزش > کوریکولومهای بازنگری شده 
 
 

 

گروه فیزیوتراپی

کارشناسی(نسخه قدیم ، نسخه جدید )

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی ( نسخه قدیم ،نسخه جدید )

 

گروه شنوایی شناسی

کارشناسی ( نسخه قدیم قبل از 1399)

کارشناسی ( نسخه جدید 1399)

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

 

گروه بینایی سنجی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

 

گروه کاردرمانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir