شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت پشتيباني > شرح وظایف معاونت پشتیبانی 
 
 

شرح وظایف معاونت پشتیبانی

1.بررسی نیازهای سالیانه از طریق تشکیل جلسات با معاونت های آموزشی وپژوهشی دانشجویی و فرهنگی با نظارت ریاست دانشکده

2.  دریافت تخصیص  و نظارت بر هزینه کرد طبق اعتبارات تخصیصی

3.  هماهنگی و تعامل با مدیریت امور مالی و معاونت پشتیبانی دانشگاه

4.  بررسی نیروی انسانی مورد نیاز ، با همکاری سایر معاونت های دانشکده و ریاست دانشکده بر اساس چارت تشکیلاتی

5.نگهداری فضای فیزیکی دانشکده وانجام تعمیرات در صورت نیاز

6. شرکت در سمینار ها ، جلسات و کلاس های آموزشی مربوطه

7.تلاش در جهت ایجاد فضای همدلی بین پرسنل و تکریم ارباب رجوع ونیز نظارت بر واحد های تابعه با هماهنگی ریاست دانشکده

8. تهیه و تدارک کلیه وسایل و ملزومات مورد نیاز دانشکده

9. نظارت دقیق بر کلیه خرید ها

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir