دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کلینیک ها > تماس با ما 
 
 

تلفن دانشکده:

77561721  -  77542057  -  77561724  -  77548496 

 

داخلی کلینیک فیزیوتراپی: 270

 

داخلی پذیرش کلینیک کاردرمانی: 281           داخلی کلینیک کاردرمانی بزرگسالان: 267  

داخلی کلینیک کاردرمانی جسمی: 268           داخلی کلینیک کاردرمانی ذهنی: 269

 

داخلی پذیرش کلینیک شنوایی شناسی: 259     داخلی کلینیک شنوایی شناسی : 260         اتاق سمعک: 261

 

داخلی کلینیک بینایی سنجی: 228                داخلی کلینیک کم بینایی: 229

 

آدرس  پستی : تهران-میدان امام حسین(ع)-خیابان دماوند(تهران نو)-روبروی بیمارستان بوعلی- دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کد پستی: 1616913111

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir