شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت دانشجویی و فرهنگی >  کمیته انضباطی 
 
 
کمیته انضباطی
 
 کمیته انضباطی ضمن خدمات رسانی به دانشجویان وایجاد ارتباط با آنها وظیفه کنترل جامع واجرای  همه جانبه مقررات انضباطی نظارتی وارشادی آنها را داراست وازدیگر وظایف نماینده کمیته انضباطی :
 
1-      رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان از قبیل ضر ب و جرح ، سرقت ، تهدید وتوهین
 
2-      رسیدگی به تخلفات آموزشی واداری از قبیل تقلب در امتحانات ، ایراد خسارت به اموال دانشگاه ، عدم رعایت مقررات دانشجویی ، عدم مقررات خوابگاه ها .
 
3-      رسیدگی به تخلفات سیاسی از قبیل توهین به شعائر اسلامی ، ارتکاب عملی برخلاف نظام جمهوری اسلامی ، ایجاد بلوا وآشوب در محیط دانشگاه
 
4-      رسیدگی به تخلفات اخلاقی از قبیل عدم رعایت پوشش اسلامی واستفاده از لوازم آرایشی ، پرخاشگری ، درگیری ، داشتن روابط نامشروع ، انجام اعمال منافی عفت وغیره .
 
5- آگاهي بخشيدن و اطلاع رساني به دانشجويان درجهت پيشگيري مسائل و تخلفات انضباطي وعدم رعايت مقررات انضباطي دانشگاه وآثار ناشي از صدور احکام انضباطي
 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir