سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش و فناوری > اولویت های پژوهشی 
 
 

 

اولویت های پژوهشی دانشکده توانبخشی در سال 1401-1400 به تفکیک گروه های آموزشی

 

گروه بینایی سنجی

1.      عیوب انکساری : مطالعات اپیدیمولوژیک، علل، پیشگیری و درمان

2.      مشکلات دید دو چشمی: مطالعات اپیدیمولوژیک، علل، پیشگیری و درمان

3.      تنبلی چشم: مطالعات اپیدیمولوژیک، علل،  پیشگیری و درمان

4.      کم بینایی : مطالعات اپیدیمولوژیک، علل، پیشگیری و درمان

5.      مطالعات مرتبط با کرونا

6.      آلودگی هوا و خشکی چشم

 

گروه شنوایی شناسی

1. مطالعات بالینی
  -  ساخت و روانسنجی آزمونها و پرسشنامه هاي تشخیصی اختلالات سیستم شنوایی و دهلیزي
 -  اختلالات پردازش شنوایی
 -  اختلالات عملکرد دستگاه دهلیزي
-   توانبخشی اختلالات شنوایی و تعادل
 
2. مطالعات اپیدمیولوژیک
- تعیین شیوع کم شنوایی در استان یا شهرهاي مختلف کشور
- تعیین شیوع اختلالات دهلیزي در استان یا شهرهاي مختلف کشور
- تعیین شیوع اختلالات پردازش شنوایی مرکزي در استان یا شهرهاي مختلف کشور
- تعیین شیوع و بروز مشکلات شناختی در افراد کم شنوا
 
3. مطالعات علوم پایه
- مکانیزم هاي عصبی تاثیرات سالمندي بر سیستم شنوایی و تعادل
- نوروپلاستیسیتی شنوایی ناشی از توانبخشی
- تغییرات آناتومیک و عملکردي دستگاه شنوایی و تعادل
- نحوه تغییر پردازش هاي بالا به پایین شنوایی
- تاثیر سن بر عملکرد دستگاه وابران شنوایی
- مکانیزم هاي عصبی تاثیرات سن بر دستگاه شنوایی و تعادل
 
4. حیطه فن آوري و تجهیزات
- همکاري در طراحی و ساخت وسایل کمک شنوایی متناسب با اختلالات پردازش شنوایی.
- ارتقاء الگوریتم هاي پردازشی سمعک و وسایل کمک شنوایی به منظور رفع مشکلات شنوایی .
- همکاري در طراحی وسایل توانبخشی دستگاه دهلیزي.
 
5. حیطه اجتماعی و روانشناختی
- بررسی تاثیر اختلالات شنوایی و تعادل بر کیفیت زندگی
- درمان هاي حمایتی افراد کم شنوا
- اثر بخشی آموزش در درمان به موقع پیرگوشی به منظور پیشگیري از عوارض شناختی آن در سالمندان
 

گروه فیزیوتراپی

1.      کاربرد فیزیوتراپی در شناسایی، غربالگری و پیشگیری از اختلالات پوسچرال و حرکتی

2.      کاربرد فیزیوتراپی در انواع شکستگی ها، صدمات ارتوپدیک و بیماری های روماتیسمی

3.      کاربرد فیزیوتراپی در انواع اختلالات حرکتی با منشا عصبی

4.      کاربرد فیزیوتراپی در سلامت زنان و اختلالات عملکردی عضلات کف لگن

5.      کاربرد فیزیوتراپی در مشکلات قلبی و عروقی ( توانبخشی عروقی)

6.      کاربرد فیزیوتراپی در مشکلات ریوی ( توانبخشی ریوی) به خصوص عوارض ناشی از کرونا

7.      کاربر فیزیوتراپی در مشکلات سالمندان ( توانبخشی سالمندان)

گروه اورتز و پروتز

1.      مداخلات ارتوزی به همراه trainingتوسط فیزیوتراپیست در بهبود عملکرد افراد ناشی از ضایعات نورولوژی

2.      استفاده از ابزار یا دستگاههای سنجش ارزیابی مانند CAD-CAMدر ساخت ارتوزهای ستون فقرات

3.  استفاده از تکنیک اسکن سه بعدی در طراحی ارتوزهای پا (foot orthosis) برای مشکلات ناشی از مجموعه مچ پا-پا

4.  استفاده از مواد اولیه سبک تر در ساخت ارتوزهای اندام تحتانی

5.  استفاده از پروتزهای هوشمند در افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو

 

گروه کاردرمانی

1.      ارزیابی اهمیت مداخلات بازی در روند رشدی و یادگیری کودکان

2.      بررسی کارکردهای شناختی در بیماران نورولوژیگ

3.      کاردرمانی در ضایعات ارتوپدیک اندام فوقانی

4.      بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت سالمندان

5.      بررسی عوامل مرتبط با کرونا در سلامت افراد در گروه های مختلف و مهارت های خاص

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir