سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش و فناوری > کارگاه ها و وبینارها 
 
 

 

کارگاه های برگزاری شده در سال 1401

 
 

 

کارگاه های برگزاری شده در سال 1400

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه های برگزار شده سال 1399

 

لینک های ورود به وبینار

 

سامانه وبینار دانشکده

سامانه وبینار آموزش مداوم دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir