دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > کاردرمانی > اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی 
 
 

گروه کاردرمانی

اعضاء هیئت علمی

دکتر نوید میرزاخانی

Dr.Navid Mirzakhany

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی روانشناسی کودک

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

پردازش حسی

سلامت کودکان

سلامت کودکان و نوجوانان
 
پردازش حسی و غربالگری طیف اتیسم 
 
وانسنجی ابزارهای موثر در رشد کودک ( پردازش حسی - بازی - مشارکت پذیری - مهارت اجتماعی)

 

اتجام پزوهش های بین رشته ا ی در مقاطع ارشد و دکترا (روانشناسی /رفتارحرکتی/مشاوره ومعماری)
گواهی نامه بین المللی کلیک کنید

پست الکترونیک

mirzakhany@yahoo.com

mirzakhany@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Navid_Mirzakhani

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 251

 
 

دکتر مهدی رضائی

( معاون دانشجویی )

Dr. mehdi Rezaee

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

دانشیار

زمینه های تخصصی

کاردرمانی در سلامت روان

کاردرمانی در سالمندان

توانبخشی حرفه ایی

گواهی نامه بین المللی   کلیک کنید

پست الکترونیک

arezaee2003@yahoo.com

Rezaee_m@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Rezaee

تلفن تماس(داخلی)

77561721  داخلی 214


 
 

دکتر مینو کلانتری 

مدیر گروه

Dr. minoo Kalantari

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

دانشیار

زمینه های تخصصی

کاردرمانی در کودکان با اختلالات نورولوژیک

روش تحقیق

مطالعات کیفی

طراحی پرسشنامه

کینزیولوژی

پست الکترونیک

Mn_kalantari@yahoo.com

minookalantari@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Minoo_Kalantari

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 251


 
 

دکتر علی اصغر جامه‏ بزرگی

Dr. Aliasghar Jamebozorgi

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای بیومکانیک ورزشی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

کاردرمانی در بیماران ارتوپدی 

توانبخشی درضایعات ورزشی

Hand Therapy

پست الکترونیک

aas.bozorgi@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Aliasghar_Jamebozorgi

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 250


 
 

دکتر ریحانه عسکری کچوسنگی

Dr. Reihaneh Askary Kachoosangy

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

استادیار 

زمینه های تخصصی

توانمندسازی نوزادان پرخطر 

توانبخشی کودکان با اختلالات جسمی - حرکتی

درمان های خانواده محور

پست الکترونیک

re-askary@sbmu.ac.ir

askary_ot@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Reihaneh_AskaryKachoosangy

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 250


 

دکتر مهناز حجازی شیرمرد

Dr. Mahnaz Hejazi-Shirmard 

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

مداخلات کاردرمانی در بزرگسالان با اختلالات نورولوژیک ( سکته مغزی و ....)

مداخلات کاردرمانی در کودکان با اختلالات نورولوژیک ( فلج مغزی و ...)

پست الکترونیک

Hejazishirmard.m.@sbmu.ac.ir

m.hejazishirmard@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mahnaz_HejaziShirmard

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 250

 

دکتر مرضیه پشمدارفرد

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

آموزش بالینی

ارزشیابی آموزشی (بالینی و...)

مشارکت کودکان به ویژه کودکان با اختلال حرکتی

ابزارسازی

سالمندی

پست الکترونیک

m.pashmdarfard@sbmu.ac.ir

m.pashmdarfard@gmail.com

لینک علم سنجی

 

https://isid.research.ac.ir/Marzieh_pashmdarfard

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 250

 

دکتر منیره نوبهار اهری

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

توانبخشی شناختی

 کاردرمانی مبتنی بر مدرسه

ساخت و اعتباریابی ابزارهای ارزیابی

مداخلات کاردرمانی مبتنی بر اکوپیشن

پژوهش های بین رشته ای

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
 

 

پست الکترونیک 

m.nobahar@sbmu.ac.ir

nobahar.ot@gmail.com

لینک علم سنجی

 

 

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 250

 

اعضاء کادر آموزشی

  دکتر زهرا پاشازاده آذری

آخرین مدرک تحصیلی

   دکترای تخصصی کاردرمانی

رتبه علمی

   کارشناس گروه آموزشی کاردرمانی

زمینه های تخصصی

 اختلالات رشدی کودکان

روانپزشکی کودکان 

مداخلات مبتنی بر occupation

مداخلات مبتنی بر شواهد 

مداخلات حسی

تدوین پروتکل

روانسنجی ابزارهای اندازه گیری

پست الکترونیک

zahrapashazadehazari@gmail.com

شناسه های پژوهشی

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1347-2774

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 251

 
 

  دکتر اشکان ایرانی

آخرین مدرک تحصیلی

   دکترای تخصصی نوروساینس

رتبه علمی

   کارشناس گروه آموزشی کاردرمانی

زمینه های تخصصی

 كاردرماني جسمي ، علوم اعصاب شناختي، توانبخشی عصبی

پست الکترونیک

irani.ot@sbmu.ac.ir

شناسه های پژوهشی

https://scholar.google.com/citations?user=YA2pI0YAAAAJ&hl=en

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 250

 
 

  زهرا شفیعی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد کاردرمانی

رتبه علمی

کارشناس گروه آموزشی کاردرمانی

زمینه های تخصصی

توانبخشی جسمی بزرگسال

پست الکترونیک

shafiee69@yahoo.com

شناسه های پژوهشی

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7713-669X

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 250


 
 

  ماهرخ قهاری

Mahrokh Ghahari

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد کاردرمانی

رتبه علمی

کارشناس گروه آموزشی کاردرمانی

زمینه های تخصصی

اختلالات جسمی - حرکتی کودکان

فعالیت های روزمره زندگی

hand therapy

پست الکترونیک

mm.ghahari@sbmu.ac.ir

ghahmah@yahoo.com

شناسه های پژوهشی

https://www.linkedin.com/in/mahrokh-ghahari-528564209/?originalSubdomain=ir

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 250

 

همکاران بازنشسته گروه

خانم ژاندارک اقلیدی

مربی کاردرمانی

خانم آمنه عزتی

مربی کاردرمانی

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir