دوشنبه ٢٥ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > امور آموزشی > رئیس و کارشناسان آموزش 
 
 

 


 

آقای اخگری

سرپرست آموزش

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد بینایی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 217

 

 


فریبا حشمتی

 

مسئول رشته فیزیوتراپی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 275

 

 

 

 

 


 

مریم فراهانی                                                                                

 

مسئول رشته شنوایی شناسی ومدیرسیستم سما

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 218

 

 


 

مریم برجسته                                                                              

 

مسئول رشته بینایی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 276

 

 


 

فائزه پورتقی

 

مسئول رشته کاردرمانی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 219

 

 

 

شماره تلفن تماس با کارشناسان آموزش:  77591809-021

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir