شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > تحصیلات تکمیلی > راهنمای پروژه 
 
 

دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری برای انتخاب و اجرای پروژه خود می بایستی مراحل زیر را طی نماید.

1) انتخاب استاد راهنما با نظر گروه مربوطه.

2) تعیین عنوان پروژه ، اسامی اساتید راهنما و اساتید مشاور.

3) تکمیل و نگارش پروژه برمبنی عناوین   فرم شماره 1  و نحوه نگارش پروژه  (در سایت تحصیلات تکمیلی)

4) تکمیل فرم شماره 2و تحویل پروژه به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت طرح در کمیته نظارت به طرحهای تحقیقاتی.

بعد از مراحل فوق :

5) پروژه تحقیقاتی دانشجو در کمیته نظارت و ارزیابی پروژه دانشجویان مطرح میگردد.

6) در صورت تائید کفایت علمی و عملی پروژه از طرف کمیته نظارت و ارزیابی پروژه موضوع به استاد راهنما بطور کتبی اعلام میگردد.

7) در مرحله بعد استاد راهنمای اول موضوع آمادگی دفاع از پروژه را طی فرم شماره 3 با ذکر روز ، ساعت و تاریخ دفاع از پروژه و اعلام اسامی اساتید داور اکسترنال و داور داخلی و نیز اسامی اساتید راهنمای دوم و مشاوران ، که قبلا به زیر نظر مدیر گروه مربوطه تعیین و تایید شده اند ، موضوع را به دفتر تحصیلات تکمیلی اطلاع می دهد.

8) دفتر تحصیلات تکمیلی مکاتبات و هماهنگی های لازم را برای برگزاری جلسه دفاع از پروژه با اساتید داور بعمل می آورد.

9) لازم است بین اعلام آمادگی دفاع و تاریخ دفاع از پروژه حداقل سه هفته جهت مطالعه پروژه از طرف داوران فاصله زمانی وجود داشته باشد.

10) در جلسه دفاع چنانجه پروژه دانشجو مورد قبول واقع نشود و یا به اصلاحاتی برای تکمیل شدن نیاز داشته باشد، دانشجو به مدت سه ماه فرصت دارد تا مجددا موضوع مطالعه خود را تکمیل و یا موضوع جدید را با توجه به شرایط فوق مطرح نماید.    

                                                                            تحصیلات تکمیلی دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir