دوشنبه ٢٥ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 
 

آیین نامه وجین در کتابخانه های تابعه دانشگاه

 

اين آیين نامه برای تعیین نحوه وجین منابع و مواد چاپی و غیر چاپی در کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدوین شده است.

مقدمه: هدف از تدوين اين آيين نامه يك دست سازی عمل وجین منابع و مواد (کتب فارسی، کتب لاتین، نشریه، مواد دیداری شنیداری،  لوح فشرده و ...)  در كتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی است.

وجین در علم كتابداری بیشتر با محتوای تصفیه و پالایش مجموعه كتابخانه از منابع و مواد اطلاعاتی  بلا استفاده و یا از رده خارج و یا موادی كه به ندرت از آنها استفاده می شود تعبیر شده است. برای آنكه كتابخانه تبدیل به انباری مرده از مواد و منابع اطلاعاتی بدون استفاده نشود، عمل وجین منابع امری ضروری به نظر می رسد و این امر باید توسط كتابداران بطور دائمی و منظم انجام شود. برای وجین كردن مشكلاتی چون كمبود  وقت، انتخاب کتابداران امر وجین و یا امكان انتخاب غلط در مورد حذف منابع وجود دارد. به همین منظور آیین نامه وجین منابع و مواد اطلاعاتی  كتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تدوین شده است تا با تلاش همكاران كتابدار در كتابخانه های تابعه دانشگاه به لحاظ محتوای اطلاعاتی، شاهد مجموعه هایی پویاتر و جذابتر برای جامعه دانشگاهی باشیم.  در مرحله اول عملیات وجین، ارزیابی و بررسی درجه كفایت مجموعه منابع و مواد اطلاعاتی از طرف كتابداران هرکتابخانه ضروری است. برای ارزیابی مجموعه می بایستی به چند عامل مهم توجه داشت:

الف) ارزش محتوایی منابع و مواد ب) نوع تخصص و رشته جامعه استفاده كننده از كتابخانه ج) توجه به نوع كتابخانه، چرا كه اهداف كتابخانه با توجه به نوع كتابخانه (دانشكده ای، مرکز پزشکی، آموزشی و  درمانی و یا گروههای تخصصی) مختلف و متنوع است. د) میزان استفاده كم و یا زیاد از هر منبع در مجموعه كتابخانه كه از  عوامل مهم وجین و عدم وجین آن منبع محسوب می شود و توجه به این نكته امری ضروری است.

 

ماده 1: تعاريف

دانشگاه: منظور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

کتابخانه مرکزی: منظور مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

كتابخانه تابعه: منظور از كتابخانه تابعه تمامي كتابخانه هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی اعم از كتابخانه هاي دانشكده ای، مراكز پزشکی، آموزشي و درمانی، مراكز تحقيقاتی، گروه هاي آموزشی، خوابگاه ها و ... است.

وجین: عمل حذف كردن یا جابجا كردن نسخه های زائد منابع و موادی (کتب فارسی، لاتین، نشریه، مواد دیداری شنیداری،  لوح فشرده و ...) است كه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند یا به كلی قابل استفاده نیستند.

كتابدار: كسی كه دارای مدرك كارشناسی و یا بالاتر بوده و یا حداقل 8 سال سابقه و تجربه عملی در  كتابخانه های دانشگاه را داشته باشد.

مبادله: قراردادی كه طبق آن كتابخانه منابع خود را به كتابخانه، مؤسسه یا انجمن دیگر ارسال می کند و در مقابل منابع آن كتابخانه یا مؤسسه را دریافت می كند یا نسخه های تكراری خود را به كتابخانه دیگر می فرستند و در مقابل نسخه های دیگری از آنها دریافت می کند.

ویرایش: اگر نویسنده اصلی و یا شخص دیگری در متن منبع تغییراتی بدهد و منبع به چاپ برسد (حتی اگر در متن دست برده نشود) ویرایش نامیده می شود. اگر در قطع، صحافی، تصاویر و جاهای دیگر كتاب نیز تغییراتی داده شود ویرایش جدید تلقی می شود

 
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشکده علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان دماوند روبروی بیمارستان بوعلی
دانشکده علوم توانبخشی
 
تلفن :77561721-77542057
 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.