شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > بینایی سنجی > اولویتهای پژوهشی گروه 
 
 

اولویت های میان مدت سه ساله گروه بینایی سنجی (1403-1400)

 

1.      عیوب انکساری : مطالعات اپیدیمولوژیک، علل، پیشگیری و درمان

2.      مشکلات دید دو چشمی: مطالعات اپیدیمولوژیک، علل، پیشگیری و درمان

3.      تنبلی چشم: مطالعات اپیدیمولوژیک، علل،  پیشگیری و درمان

4.      کم بینایی : مطالعات اپیدیمولوژیک، علل، پیشگیری و درمان

5.      مطالعات مرتبط با کرونا

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir