سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش و فناوری > وابستگی سازمانی دانشکده (Affiliation) 
 
 

قابل توجه همکاران محترم و دانشجویان گرامی

 

خواهشمند است به منظور ارتقای امتیاز پژوهشی دانشکده و بهره مندی از تشویق های در نظر گرفته شده افیلیشن صحیح دانشکده را به صورت زیر در مقاله های ارزشمند خود در تمامی مقالات درج نمایید.

 

وابستگی سازمانی اساتید

درمقاله های فارسی

نام گروه آموزشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

در مقاله های انگلیسی

ِDepartment of ....., Faculty of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

 

وابستگی سازمانی دانشجویان

درمقاله های فارسی

کمیته تحقیقات دانشجویان، نام گروه آموزشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

در مقاله های انگلیسی

ِStudent Research Committee, Department of ..... , Faculty of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 

 مرکز تحقیقات فیزیوتراپی

همچنین با توجه به تفاهم نامه مورخ 95/3/16 بین مرکز تحقیقات فیزیوتراپی و دانشکده توانبخشی، درصورت درج نام مرکز تحقیقات فیزیو تراپی در افیلیشن به صورت زیر، علاوه بردانشکده، مرکز تحقیقات نیز از چاپ مقاله شما امتیاز خواهد گرفت بدون اینکه از امتیاز دانشکده کم شود.

در مقاله های فارسی

مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

در مقاله های انگلیسی

Physiotherapy Research Center, Faculty of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir