شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 
 

آیین نامه عضویت در کتابخانه های تابعه دانشگاه‌

 

این آیین نامه برای تعیین نحوه عضویت كاربران به صورت متمركز و در چارچوپ مشخص در کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدوین شده است.

مقدمه: هدف از تدوین این آیین نامه ایجاد هماهنگی در عضویت كتابخانه های تابعه دانشگاه و جلوگیری از ثبت عضویت های تكراری، اعمال سلیقه های شخصی و ایجاد بی نظمی است.

 

ماده 1: تعاریف

دانشگاه: منظور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

کتابخانه مرکزی: منظور مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

كتابخانه تابعه: منظور از كتابخانه تابعه تمامي كتابخانه هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی اعم از كتابخانه هاي دانشكده ای، مراكز پزشکی، آموزشي و درمانی، مراكز تحقيقاتی، گروه هاي آموزشی، خوابگاه ها و ... است.

اعضاء كتابخانه: منظور از اعضاء كتابخانه تمامی افرادی هستند كه طبق مقررات به عضویت کتابخانه مرکزی درآمده و در سیستم نرم افزار جامع کتابخانه دارای پروفایل عضویت می باشند. این افراد شامل اعضاء هیات علمی رسمی و پیمانی، دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی، كارمندان رسمی و پیمانی، استادان حق التدریس و پژوهشگران مراكز تحقیقاتی می باشند.

 

ماده 2: ثبت نام و عضویت دانشجویان

•             دانشجویان تمام مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی عضو كتابخانه محسوب می شوند و برای تمامی آنها هنگام ثبت نام اولیه، پروفایل عضویت فعال و کارت عضویت صادر         می شود و می توانند از خدمات كتابخانه های تابعه دانشگاه استفاده کنند.

تبصره 1: دانشجویان میهمان و یا آنهایی كه اطلاعات شان از طرف آموزش به كتابخانه مركزی ارسال نشده باشد با مراجعه به كتابخانه مركزی و ارائه كارت دانشجویی موقت و یا برگه ثبت نام، می توانند فایل عضویت خود را فعال کنند.

•             كارت عضویت اعضاء كتابخانه هنگام استفاده از خدمات امانت صرفا بایستی توسط خود شخص صاحب كارت ارائه شود.

•             چنانچه كارت عضویت  فردی مفقود شود بایستی مراتب حداكثر ظرف مدت 15 روز به کتابخانه تابعه واحد مربوطه گزارش داده شود. در این صورت برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این كارت، فایل عضویت این افراد مسدود و تا زمان صدور كارت المثنی غیرقابل استفاده خواهد بود.

تبصره 2: صدور كارت المثنی برای بار اول (المثنی اول) بطور رایگان امكان پذیر است. در صورت صدور کارت المثنی برای بار دوم به بعد نیاز به ارایه معرفی نامه از معاونت آموزشی یا پژوهشی واحد مربوطه و پرداخت وجه به مبلغ یک صد هزار ریال می باشد.

 

ماده 3: ثبت نام و عضویت اعضاء هیات علمی و كاركنان

•             اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی: آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه كه مایل به استفاده از خدمات كتابخانه های تابعه دانشگاه هستند، لازم است پس از مراجعه به كتابخانه مركزی  و ارائه كپی آخرین حكم كارگزینی و یك قطعه عكس، پروفایل عضویت خود را در نرم افزار کتابخانه فعال و كارت عضویت دریافت کنند.

•             استادان حق التدریس: آن دسته از استادان حق التدریس كه مایل به استفاده از خدمات   كتابخانه های دانشگاه هستند لازم است ضمن ارائه یك قطعه عكس و معرفینامه كتبی از گروه آموزشی مربوطه پروفایل عضویت خود را در نرم افزار کتابخانه فعال و كارت عضویت دریافت کنند.

تبصره 1: مدت اعتبار كارت عضویت این گروه معادل مدت زمان قرارداد حق التدریس آنان خواهد بود.

•             كارمندان رسمی و پیمانی: آن دسته از کارمندان دانشگاه که مایل به استفاده از خدمات کتابخانه های تابعه دانشگاه هستند لازم است پس از مراجعه به كتابخانه مركزی  و ارائه كپی آخرین حكم كارگزینی و یك قطعه عكس، پروفایل عضویت خود را در نرم افزار کتابخانه فعال و كارت عضویت دریافت کنند.

•             كارت عضویت اعضاء كتابخانه هنگام استفاده از خدمات امانت صرفا بایستی توسط خود شخص صاحب كارت ارائه شود.

•             چنانچه كارت عضویت فردی مفقود شود، بایستی مراتب حداكثر ظرف مدت 15 روز به کتابخانه واحد مربوطه گزارش داده شود.

 

ماده 4:  مدت زمان عضویت

مدت زمان عضویت هر یك از اعضای كتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرح زیر است:

مدت زمان عضویت    اعضا       

     اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی           

یک ترم تحصیلی        استادان حق التدریس  

مدت اعتبار کارت دانشجویی       دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی               

       كارمندان رسمی و پیمانی           

این آیین نامه با یک مقدمه، چهار ماده و سه تبصره در تاریخ 27/07/1394 به تصویب اعضای شورای تخصصی کتابخانه مرکزی رسیده و در تاریخ 05/08/1394 جهت تصویب به معاونت تحقیقات و فن آوری ارسال شد.

 
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشکده علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان دماوند روبروی بیمارستان بوعلی
دانشکده علوم توانبخشی
 
تلفن :77561721-77542057
 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.