سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > علوم پایه > رسالت و برنامه های کاربردی 
 
 

-         پیگیری ارتقای رتبه و پایه سالیانه همکاران گروه

-         افزایش کیفیت تدریس و تحقیق همکاران از طریق تشویق آنها به شرکت در دوره های بازآموزی و توانمند سازی اساتید

-         پی گیری مستمر تشکیل به موقع  و منظم کلاسها و انجام ارزشیابی های دوره ای

-         ارتقای کیفی و کمی مقاله های پژوهشی همکاران

-         افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی با کیفیت مطلوب

-         افزایش همکاریهای آموزشی و پژوهشی با سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

-         برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های باز آموزی مناسب

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir