دوشنبه ٢٥ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > کاردرمانی > رسالت و برنامه های کاربردی 
 
 

رسالت و اهداف

 • تربیت دانش آموختگان توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه کاردرمانی
 • فراهم نمودن و ارائه مداخلات کاردرمانی منطبق با استانداردهای جهانی در سطوح مختلف اعم از پیشگیری، توانبخشی و مشاوره به آحاد جامعه
 • تلاش برای برقراری ارتباط بین پژوهش های کاربردی و فعالیت های بالینی در کاردرمانی (ترجمان دانش)
 • تلاش برای افزایش مشارکت افراد ناتوان در فعالیت های فردی و اجتماعی (معلولیت زدایی)
 • ارتقاء سطح علمی و بالینی رشته کاردرمانی 
 • تربیت دانشجویان توانمند در طراحی مداخلات کاردرمانی مبتنی بر شواهد

 

برنامه های کاربردی گروه کاردرمانی

               

 • انجام اقدامات لازم برای اخذ تاییدیه و موافقت برد تخصصی کاردرمانی جهت راه اندازی مقطع دكترای تخصصی در رشته كاردرماني
 • فراهم نمودن مقدمات برای توانمند سازي گروه آموزشی جهت جذب دانشجوي بين الملل
 • ارتقا سطح اموزشي و توانمند سازی اساتید و دانشجویان جهت استفاده از روشهاي نوين آموزش  وكوچينگ
 • استانداردسازی روش های ارزشیابی دانشجویان در کارآموزی های بالینی
 • انجام طرح هاي پژوهشي در سطح كلان به ویژه در زمینه مداخلات خانواده-محور
 • راه اندازي بخش كاردرماني در بیمارستان کودکان مفيد
 • حضور در سرای محلات شهرداری برای غربالگری و ارائه مداخلات
 • تهیه و تدوین راهنمای بالینی برای حوزه های تخصصی کاردرمانی

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir