شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > گروه فیزیوتراپی > رسالت و برنامه های کاربردی 
 
 

 

 

 رسالت و برنامه های کاربردی گروه فیزیوتراپی در سال آینده

  
  • پیگیری و اجرایی کردن برنامه استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاه بیومکانیک با هدف همکاری با سایر مراکز آموزشی در سطح دانشگاه یا خارج از دانشگاه ونیز افزایش بهره وری و درآمدزایی از این امکانات 
  • پیگیری تقاضای ادامه تحصیل فیزیوتراپیستهای شاغل در کشور افغانستان در مقطع تکمیل کارشناسی و نیز کارشناسی ارشد
  • پیگیری امور مربوط به راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
  • برگزاری دوره های آموزشی، ژورنال کلاب  و یا کارگاههای تخصصی ،بر حسب نیاز برای دانشجویان به خصوص دانشجویان مقاطع تکمیلی
  • پیگیری تنظیم تفاهم نامه با دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • مشارکت فعال تمامی همکاران جهت ارتقای کیفی /شاخصهای بین المللی مجلات علمی دانشکده تا پایان سال 1397
  • پیگیری امور مربوط به  راه اندازی قطب فیزیوتراپی در بیماریهای ریوی در مرکز اموزشی مسیح دانشوری
  • بهینه سازی تجهیزات و امکانات درمانگاهای  فیزیوتراپی دانشکده  و ساختمان شماره 2 و  برنامه ریزی برای  درآمد زایی با راه اندازی کلینیک ویژه  در شیفت بعد از ظهر
  •  ارائه طرح اولیه و نیاز سنجی برای راه اندازي درمانگاه توانبخشي سالمندي (با همکاری سایر گروههای آموزشی دانشکده)
  •   پیشنهادبرنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد توانبخشی سالمندان(با همکاری سایر گروههای آموزشی دانشکده) 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir