شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > درباره ما > اهداف سازمانی 
 
 

اهداف سازمانی

 

  •  تربيت نيروي انساني كارآمد در زمينه علوم توانبخشي مبتني بر نيازهاي جامعه
  •  آموزش جامعه در زمينه پيشگيري از كم توانيها و خود مراقبتي
  • توليد و انتقال دانش روا و پايا و فن آوري به روز در زمينه علوم توانبخشي
  •  ارائه خدمات تشخيصي و درماني - توانبخشي در حيطه  اختلالات حسي و حركتي
  •  تامين نيروي انساني كارآمد مورد نياز كشور در زمينه علوم توانبخشي
  •  ارتقاي دانش و نگرش جامعه در زمينه كم توانيها
  •  ارتقاي دانش و توانمنديهاي جامعه پزشكي در زمينه علوم توانبخشي روا و پايا و به روز
  •  بهبود كيفيت زندگي جامعه كم توانیها
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir