شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کلینیک ها > بینایی سنجی > عدسی های تماسی و میدان بینایی 
 
 

 

 کلینیک عدسی‌های تماسی و میدان بینایی

پريمتري:

  وسيله‌اي كامپيوتري براي بررسي ميدان بينايي چشمهاست.

     كاربرد پريمتري در آب سياه، بيماريهاي عصب بينايي و صدمات راههاي بينايي بر اثر بيماريهاي مغزي است. با اين وسيله مي‌توان 10، 20 و 30 درجه ميدان بينايي را بروش آستانه بررسي نمود و داراي تكنيك‌هاي مختلفي براي تجزيه و تحليل ميدان بينايي است. 

     ميدان بينائي محدوده‌اي از فضا مي‌باشد كه با نگاه ثابت چشم در يك جهت، براي شخص قابل رويت است.

      در دانشکده علوم توانبخشی با بهره‌گيري از سيستم‌هاي پريمتري هامفري امكان انجام آزمون‌هاي مختلف ميدان بينايي ميسر مي‌شود.

    كاربرد اصلي اين تست براي تشخيص و پيگيري گلوكوم (آب سياه) است. همچنين در تشخيص انواع بيماري‌هاي اعصاب چشم و راه‌هاي بينائي در مغز كمك كننده مي‌باشد.

تلفن دانشکده:

77561721  -  77542057  -  77561724  -  77548496

داخلی کلینیک بینایی سنجی: 228                داخلی کلینیک کم بینایی: 229

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir