شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کلینیک ها > شنوایی شناسی > الکتروفیزیولوژی شنوایی و تعادل 
 
 

 

کلینک ABR 

پاسخ شنیداری ساقه مغز-(Auditory Brainstem Response (ABR

ABR رايج‌ترين آزمون الكتروفيزيولوژيك است. آزمون ABRسيگنال الكتريكي ثبت شده از ساقه مغز است كه به وسيله محرك صوتي برانگيخته مي‌شود و به صورت 7 سري موج مثبت ثبت مي‌شود كه حدود 10 ميلي‌ثانيه طول مي‌كشد. در واقع ABR  روشي براي بررسي عملكرد دو گوش، اعصاب شنوايي و سيستم شنوايي مركزي تا ساقه مغز مي‌باشد.

 اولين موجABR حدود 5/1 تا 2 ميلي‌ثانيه بعد از اولين تحريك ظاهر مي‌شود. موج 7 واضح‌ترين موج است و بيشترين ارتباط را با آستانه شنوايي دارد.

امواج ولتاژ پايين (كمتر از 1 ميكروولت) دارند، بنا براين عوامل بسياري مانند حركات ماهيچه‌اي و.... در ثبت پاسخ تاثيرمي‌گذارند به همين دليل براي ثبت امواج، تقويت، فيلتراسيون و ميانگين‌گيري انجام مي‌شود.

مناسب‌ترين محرك براي ثبت امواج ABR كليك است اما در مواردي كه بخواهيم پاسخ فركانس خاص را ثبت كنيم لازم است از محرك تون‌برست استفاده كنيم.

آزمونABR توسط اديولوژيست انجام مي‌شود. براي ثبت امواج، الكترودهايي را در ناحيه رستنگاه مو(VERTEX)،نرمه گوش يا زائده ماستوييد همان طرف، نرمه گوش يا زائده ماستوييد طرف مقابل مي‌چسبانند. محرك صوتي از طريق هدفون وارد گوش مي‌شود و سپس الكترود‌هاي متصل به سر پاسخ الكتريكي را دريافت مي‌كنند. انجام ABR براي بيمار ناراحت كننده و دردناك نيست اما بهتر است بيمار هنگام آزمايش بخوابد. انجام آزمون ممكن است تا يك ساعت هم طول بكشد.

كاربرد باليني ABR

در برآورد حساسيت شنوايي، ارزيابي عصب شنوايي و ارزيابي شنوايي نوزادان، كوكاني كه تاخير رشد دارند، كودكان يا بزرگسالان چند معلوليتي، افراد مبتلا به اتيسم، افراد متمارض كاربرد دارد.

تلفن دانشکده:

77561721  -  77542057  -  77561724  -  77548496

داخلی پذیرش کلینیک شنوایی شناسی: 259     داخلی کلینیک شنوایی شناسی : 260         اتاق سمعک: 261

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir