شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت پشتيباني > واحدهای تابعه > تدارکات 
 
 

 

 تدارکات

 

 کارپرداز  

 

  وظایف :

1.     استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام ما فوق

2.     دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

3.     تهیه و تنظیم صورت مجلسها مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع

4.     نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir