سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت پشتيباني > واحدهای تابعه > اموال 
 
 

اداره اموال  

 

مسئول اموال –   محیا ابراهیمی

 

وظایف:

1- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسبهای شماره دار بروی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به مسئولین دانشکده و امور مالی دانشگاه طبق مقررات مربوطه

2- صدور پروانه خروج برای اموال – تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به دانشگاه جهت کسب اجاره فروش و یا صدور و یا حذف  - ممیری و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

3- نگهداری حساب کلیه اموال منقول – مسروقه  و یا از بین رفته -  طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir