دوشنبه ٢٥ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخش های مختلف > سمعی - بصری 
 
 

 

 

سمعی و بصری

مسئول سمعی و بصری              

              

 

             وظایف :

1.     مهیا نمودن و بکار انداختن دستگاه های سمعی و بصری از قبیل ویدئو پرژکتور  – اسلاید- نوار ضبط  و....جهت آموزش سمعی و بصری

2.     تنظیم و کنترل دستگا ههای فوق از نظر صدا و نور هنگام استفاده از آنها

3.     تشخیص نواقض و عیوب سیستمهای صوتی و وسایل سمعی و بصری

4.     کمک در تهیه مشخصات نواقض سیستمهای صوتی و وسایل سمعی بصری جهت تعمیر

5.     کمک در انجام آزمایشات ساده و تعمیر و نصب قطعات معیوب و تعویض آنها

6.     کمک در زمینه تجهیز اماکن و نصب بلند گوها و سیم کشی های مربوط به پخش صدا و ...

7.     نظارت بر انجام آزمایشات ساده و تعمیر و نصب قطعات معیوب و تعویض آنها

8.     نظارت بر تجهیز اماکن و نصب بلند گو و سیم کشی های مربوط به پخش صدا

9.     انجام سایر امور مربوط

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir