شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخش های مختلف > دبیرخانه 
 
 

دبیرخانه

آقای وحید محمدزاده


سمت : مسئول دبیرخانه


پست الکترونیک:v_mhz@yahoo.com

شماره:77591809

داخلی: 221


وظایف

 

  1. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده – صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه

  2. تفکیک و توزیع نامه هابرای ارجاع به واحد اقدام کنندهو پیگیری آنها

  3. تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آن

  4. تنظیم گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق

  5. حفظ و نگهداری نامه ها- اوراق - اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده

  6. پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

  7. تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام ما فوق

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir