شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخش های مختلف > کارگزینی 
 
 

 

کارگزینی

 

 

مسئول کارگزینی–سهیل منصورقناعی  

                                        کارگزین - سیده خدیجه معززی

 

 

وظایف :

1.رسیدگی به فرهای پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ به آنها

2.تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال – ترمیم حقوق – مرخصی –معذوریت – ترفیع اضافه کار و نظیر ان با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین و مقررات  مربوطه

3.  رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام – تبدیل وضع استخدامی - ترفیع و بازنشستگی

4.   انجام امور مربوط به تعاون  - بیمه – رفاه کارمندان

5. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

6.  اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

7. استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

8.  تهیه ضوابط و دستور العملها

9.  شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

10.   پیش بینی احتیاجات پرسنلی داشنکده و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

11.  مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد تحمل

12.  اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

13.  تهیه گزارشات لازم

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir