شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش و فناوری > کارکنان امور پژوهش 
 
 

 

 مدیر پژوهش

سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویان

 دکتر محسن عابدی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای فیزیوتراپی

رتبه علمی

 استادیار

پست الکترونیک

rehab.sbmu@gmail.com   ایمیل امور پژوهش

 mohsenabedi110@sbmu.ac.ir 

تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 242

 

 

 

 فرناز فتح اله زاده

 مدیر داخلی نشریه علمی- پژوهشی طب توانبخشی

Persian CV

English CV

 آخرین مدرک تحصیلی

 کارشناس ارشد شنوایی شناسی

 رتبه علمی

 عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی

 پست الکترونیک 

rehab.sbmu@gmail.com   ایمیل امور پژوهش

   fathollahzadeh@sbmu.ac.ir

    farnaz_audiology@yahoo.com

 تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 242

 

 

 رابط سامانه پژوهان

 دکتر افسانه قنبری

 آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای حقوق

 پست الکترونیک

rehab.sbmu@gmail.com   ایمیل امور پژوهش
dr.ghanbarie@gmail.com

 تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 224

 

  دکتر عالیه دریابر

  دبیر شورای پژوهش

مسئول کمیته پژوهشی دانشجویان

 

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 ارتوز و  پروتز، بیومکانیک راه رفتن، سکته مغزی، تعادل

پست الکترونیک

r_daryabor@yahoo.com

aliyehdaryabor@gmail.com 

aliyehdaryabor@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Aliyeh_Daryabor

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 244


 

 

الهه رستمزاد

رابط آموزش مداوم دانشکده

 سمت

 کارشناس پژوهش

پست الکترونیک

 elahe.rostamzad@gmail.com

تلفن تماس

 77561410

داخلی 210

 

 

 

Persian CV

English CV

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir