سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > لینک های مفید 
 
 


سازمان ها وارگان هاي داخلي مرتبط با توانبخشي                      

سازمان ها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

https://behdasht.gov.ir/

بانك اطلاعات توانبخشي ايران

http://rehab.uswr.ac.ir/

سازمان بهزيستي كل كشور

https://www.behzisti.ir/

سازمان نظام پزشکی

https://www.irimc.org/

بسیج جامعه پزشکی

http://sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=385

جمعیت هلال احمر ایران

http://rcs.ir/

دانشگاه ها

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

https://rehab.iums.ac.ir/

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://rehab.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی

https://www.uswr.ac.ir/

انجمن های علمی

انجمن علمي كاردرماني ايران

www.irota.ir

انجمن علمي شنوایی شناسی ايران

https://www.iranaudiology.org/

انجمن علمي فیزیوتراپی ايران

http://www.iran-pta.ir/fa

انجمن علمي بینایی سنجی ايران

http://irsopt.org/

انجمن علمی ارتوز و پروتز

https://isaop.ir

 

سامانه یکپارچه مدیریت نظام و اجتماعات نخبگانی

https://sina.bmn.ir/

سامانه آموزش مجازی انجمن علمی اپتومتری

https://learn.irsopt.org/

صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران کشور

http://insf.org/fa

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (NIMAD)

http://nimad.ac.ir/

سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشوراداره کل آموزش مداوم جامعه

https://www.ircme.ir/

 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir